Đón chào năm mới cùng Tây Du Ký – Hỏa Diệm Sơn

Đón chào năm mới cùng Tây Du Ký – Hỏa Diệm Sơn

Quý Nhân Sĩ thân mến! Nhân dịp Năm Mới, Tây Du Ký sẽ ra mắt chuỗi các sự kiện chào đón năm mới cũng như tri ân quý Nhân Sĩ đã ủng hộ tron...
06:39 like
Quý Nhân Sĩ thân mến!
Nhân dịp Năm Mới, Tây Du Ký sẽ ra mắt chuỗi các sự kiện chào đón năm mới cũng như tri ân quý Nhân Sĩ đã ủng hộ trong thời gian qua:
Tán Tài Đồng Tử
Nhân Đôi Thể Lực Online
Nạp Vàng Tặng Ngọc
 Tán Tài Đồng Tử
- Thời gian: từ 12h00 ngày 02/01/2014 đến 12h00 ngày 04/01/2014.
- Phạm vi: tất cả các máy chủ.
- Nội dung: từ 9h00 đến 19h00, mỗi giờ sẽ phát thưởng một lần cho 10 Nhân Sĩ may mắn trong Server.
- Phần thưởng: mỗi Nhân Sĩ may mắn sẽ được thưởng 100 vàng.
 Nhân Đôi Thể Lực Online
- Thời gian: từ 12h00 ngày 02/01/2014 đến 12h00 ngày 04/01/2014.
- Phạm vi: tất cả các máy chủ.
- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày online 30 phút đến Phương Trượng sẽ nhận thể lực  gấp đôi so với bình thường.

Nạp Vàng Tặng Ngọc
- Thời gian: từ 12h00 ngày 02/01/2014 đến 12h00 ngày 04/01/2014.
- Phạm vi: tất cả các máy chủ.
- Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp vàng sẽ nhận được ngọc ngẫu nhiên tương ứng :
- Phần thưởng:
NẠPPHẦN QUÀ
10.000 vàng- 1 Ngọc từ cấp 4 – 7
20.000 vàng- 1 Ngọc từ cấp 5 – 8
30.000 vàng- 1 Ngọc từ cấp 7 – 10.
Tải về máy


Đón chào năm mới cùng Tây Du Ký – Hỏa Diệm Sơn
4 stars - "Đón chào năm mới cùng Tây Du Ký – Hỏa Diệm Sơn" SEO Blogspot
Super Plugin Rating: 7 out of 10
Đón chào năm mới cùng Tây Du Ký – Hỏa Diệm Sơn Đón chào năm mới cùng Tây Du Ký – Hỏa Diệm Sơn
Review: 5 - "Đón chào năm mới cùng Tây Du Ký – Hỏa Diệm Sơn" by , written on 06:39
Quý Nhân Sĩ thân mến! Nhân dịp Năm Mới, Tây Du Ký sẽ ra mắt chuỗi các sự kiện chào đón năm mới cũng như tri ân quý Nhân Sĩ đã ủng hộ tron...
Phan Hùng Blog

Đón chào năm mới cùng Tây Du Ký – Hỏa Diệm Sơn

Average rating: 4.9, based on 89 reviews from $0.99 to $99